15 Temmuz 2012 Pazar

Python kütle çekim simülasyonu - Bölüm 2

Yazımızın ilk kısmında arayüz ve cisimle ilgili sınıfları tanımlamıştık. Şimdi iki cisim arasındaki kütle çekim kuvvetini hesaplayacak fonksiyonu yazmaya başlayabiliriz. Bu esnada ikisi arasındaki mesafeyi hesaplamaya ihtiyacımız olacak. Her ikisinin de x ve y kordinatlarını bildiğimizden pisagor teoremini kullanarak bunu hesaplayabiliriz:

 
 def distance(ball1, ball2):
    return math.sqrt((ball1.x-ball2.x)**2+(ball1.y-ball2.y)**2) 
--To be continued--